mandag den 7. marts 2011

Jobopslag II

I centrets åbningstid skal vi levere førstehjælp til besøgende og ansatte i centret, herunder hjertestart. Opretholde ro og orden i centret. Være opmærksom på, og bortvise, uønskede elementer.

Sikre og betjene videoovervågning, og fremfinde ønskede sekvenser i henhold til aftale. At den udvendige sikring er etableret og i orden i forbindelse med lukning af centret. Når der er mennesker til stede i centret, skal vi stå for evakuering af centret i tilfælde af brand eller andre trusler. I tilfælde af alarm i de lukkede perioder, skal vi møde frem med en alarmpatrulje, der skal agere i henhold til den udarbejdede forholdsordre. Sidst men ikke mindst skal vi bidrage aktivt til løbende vurdering af sikkerhedsaspekter i forbindelse med centret, og fungere som sparringspartner og faglig konsulent for driftsledelsen.