mandag den 14. marts 2011

Gydning

Hovedgydet anvendes med et godt Resultat ved Øjen- og Ørelidelser. Her bliver hele Hovedet gydet jævnt, og dette sker bedst, naar man opsøger et passende Sted, hvorfra Vandet kan flyde jævnt ned til alle Retninger. Det er ligemeget, om man begynder med at gyde til venstre eller højr, man maa kun passe paa, at straalen hos svagelige Personer, som er saa modtagelige for enhver Vandbehandling, under Gydningen ikke bliver på det samme Sted. Man maa hurtigst mulig tørre Hovedet godt af efter Gydet, at den skarpe Luft ikke skal spille en et Puds. En Kande Vand er fuldstændig tilstrækkelig;


- Friedrich Eduard Bilz